Excellent onderwijs

NL2025 ondersteunt initiatieven die een bijdrage leveren om excellent onderwijs in Nederland te realiseren. We concentreren ons daarbij op initiatieven die zich richten op een breder curriculum, de ontwikkeling van leerkrachten, verminderen van uitval (leerlingen en leraren) en meer lesuren. Voorbeelden van initiatieven die we steunen zijn Stichting LeerKRACHT, JINC en de Nationale Schoolleiders Top