Gecoördineerde aanpak van digitale apparaten voor kwetsbare groepen in de coronatijd.

Woensdag 8 apr, 2020
Publieke en private partijen slaan de handen ineen voor mensen die in deze tijd achterblijven omdat ze niet over digitale middelen beschikken. Met #allemaaldigitaal nemen NLdigital, Alliantie Digitaal Samenleven en SIVON het initiatief om gebruikte en nieuwe laptops en tablets op grote schaal gecoördineerd in te zamelen. Deze komen terecht bij Nederlanders die nu niet digitaal mee kunnen doen. Op de website allemaal-digitaal.nl kunnen donateurs terecht met hun digitale apparaten.

Mensen die hulp nodig hebben worden bereikt via instanties bij wie ze al bekend zijn. Zo helpen SIVON en Kennisnet om kinderen te bereiken en haalt o.a. SeniorWeb de vraag op vanuit ouderen. Ook andere organisaties kunnen zich melden met hulpvragen vanuit hun doelgroepen. Gezien de schaal van de hulpvragen zal #allemaaldigitaal wel prioriteiten stellen.

Het probleem: duizenden kinderen en andere (kwetsbare) groepen zitten zonder digitale middelen.

Door de Corona-maatregelen zijn Nederlanders massaal gebruik gaan maken van digitale technologie om sociale contacten te onderhouden, te leren, werken of om belangrijke zaken te regelen. Mensen die niet over de middelen beschikken om digitaal mee te kunnen dreigen hierdoor te geïsoleerd te raken of op achterstand te komen. Zo hebben duizenden kinderen nog geen laptop of tablet. En zijn er vele ouderen die op dit moment uitgesloten worden van contact.

Gecoördineerde aanpak: #allemaaldigitaal

Diverse organisaties zijn al bezig met oplossingen voor dit probleem. Vorige week kregen 6800 leerlingen al een laptop dankzij een subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Om versnippering tegen te gaan én mensen te bereiken die minder zichtbaar zijn, slaan de overheid, maatschappelijke organisaties en de ICT sector de handen ineen om de inzameling van digitale apparaten gezamenlijk te organiseren. Het initiatief #allemaaldigitaal brengt vraag, aanbod én technische ondersteuning bij elkaar.

Hoe werkt #allemaaldigitaal?

Kinderen die geen toegang hebben tot het thuisonderwijs zijn de eerste prioriteit. De focus ligt op het inzamelen van gebruikte laptops. #allemaaldigitaal zorgt ervoor dat de laptops efficiënt, veilig en klaar voor gebruik bij de juiste mensen komen. Zij ontvangen ook een begrijpelijke uitleg en toegang tot ondersteuning via een gratis telefoonnummer. Deelnemende telecomproviders zorgen waar nodig voor een internetaansluiting.

Prinses Laurentien, mede-initiatiefnemer van Alliantie Digitaal Samenleven: “In de huidige realiteit van social distancing is het cruciaal om digitaal aan de slag te kunnen. Hierdoor wordt ook de digitale kwetsbaarheid van mensen uitvergroot. Daarom is een grootschalige aanpak urgent."

Lotte de Bruijn, directeur NLdigital: “Digitalisering is alleen geslaagd als het vóór iedereen is en mét iedereen. Juist nu digitale technologie voor iedereen zo belangrijk is, moeten we de handen ineen slaan en zorgen dat niemand buitengesloten raakt.”

Oproep aan iedereen: doneer laptops en tablets

Om zo snel mogelijk de benodigde aantallen in te zamelen, roept #allemaaldigitaal op om grote partijen laptops en tablets te doneren. Daarom worden in eerste instantie geen individuele donaties gevraagd. Partners uit de ICT-sector bieden belangeloos hun diensten aan om de apparaten te verzamelen en professioneel en veilig voor te bereiden op (her)gebruik. Vervolgens worden de apparaten via schoolbesturen en andere aangesloten partners voorzien van software, aanvullende instructies en verdeeld onder de groepen die deze het hardst nodig hebben.

Betrokken partijen

De samenwerking bestaat uit branchevereniging NLdigital, Alliantie Digitaal Samenleven, de ministeries van BZK, OCW, EZK en VWS, SIVON, de PO-raad, VO- raad, MBO-raad en NL2025. De hardware wordt opgeknapt door vrijwilligers van de bedrijven Centralpoint, PQR en NEG-ITsolutions.

Noot voor de redactie:

Bedrijven kunnen hun laptops en tablets doneren via www.allemaal-digitaal.nl Via die website kunnen partijen die laptops nodig hebben ook contact opnemen Neem voor vragen en verzoeken contact op met:

* Alix Bausch (Alliantie Digitaal Samenleven), 06 29211227 / alix.bausch@numberfive.community

* Tim Toornvliet (NLdigital), 06 30814585 / timtoornvliet@nldigital.nl

Meer Nieuws