Inwoners van Nederland zien toekomstperspectief in meer aandacht voor zorg en werkgelegenheid.

Vrijdag 1 mei, 2020

PERSBERICHT - Opvallende eensgezindheid bij inwoners van Nederland als het gaat om de toekomst na corona.

1 mei 2020 - De inwoners van Nederland hebben goed voor ogen hoe zij Nederland tijdens en na de coronacrisis zien. In hun toekomstperspectief is het belangrijkste thema zorg (72%), gevolgd door werkgelegenheid (56%). Dat blijkt uit de eerste resultaten van Namens Nederland (namensnederland.nl), de grootschalige enquête die vanaf 15 april onder de Nederlandse bevolking wordt gehouden. Ruim 65.000 inwoners van Nederland namen tot nu toe deel aan de enquête. De enquête en het dialoogplatform Namens Nederland - waar mensen hun ideeën kunnen achterlaten - blijven in ieder geval actief tot eind juni.

Uit de enquête blijkt ook dat er onder de Nederlandse bevolking brede steun bestaat voor meer sociale cohesie: 77% vindt dat we meer moeten doen om eenzaamheid bij ouderen tegen te gaan, 68% steunt het idee om lokale netwerken van buurthuizen en buurtorganisaties te versterken.

Namens Nederland is een onafhankelijk en breed gedragen initiatief van NL2025 en een grote groep mede-initiatiefnemers, waaronder bedrijven, maatschappelijke organisaties, koepelorganisaties, mediapartijen, vakbonden en verenigingen. Namens Nederland geeft iedereen de mogelijkheid om mee te denken over wat er op dit moment en straks ná de crisis moet gebeuren in ons land. Het doel is te komen tot een gemeenschappelijke toekomstvisie en aanpak voor Nederland, die tijdens en ná de coronacrisis op continubasis breed wordt gepubliceerd.

Breed pakket economische maatregelen gesteund

Gevraagd naar hun visie op de toekomst willen de inwoners van Nederland meer aandacht voor de zorgsector, werkgelegenheid en het onderwijs. Daarnaast steunen ze een breed pakket aan maatregelen die de economie weer op gang moeten helpen. Vooral de hulp aan het midden- en kleinbedrijf (82%) en mensen met een tijdelijk dienstverband (82%) vinden ze belangrijk. Vooralsnog een relatief klein deel van de bevolking (15%) maakt zich zorgen om zijn baan.

"Het is duidelijk dat Nederland nog steeds grotendeels achter het coronabeleid van de overheid staat", zegt Sven Smit, Senior Partner van McKinsey & Company en aanjager van NL2025, mede-initiatiefnemer van Namens Nederland. "Wat verder opvalt: de Nederlandse bevolking is persoonlijk minder gelukkig geworden, maar is wel gelukkiger met Nederland. In 2019 noemde 58% van de inwoners van Nederland zich nog gelukkig, nu is dat 49%. Tegelijk is nu 64% gelukkig met Nederland, in 2019 was dat 37% van de bevolking. Hun bezorgdheid neemt intussen wel af van 33% ruim een week geleden naar 29% nu."

Welke maatregelen wil Nederland?

Uit de enquête komt verder naar voren dat de Nederlandse bevolking een grote voorkeur heeft voor meer testen op corona (87%) en meer onderzoek naar een medicijn of vaccin (81%), gepaard met het heropenen van scholen winkels (58%). De vraag om het heropenen van horeca, uitgaansgelegenheden en musea nam in ruim een week toe van 51% naar 57%. Ook vindt nu nog maar 33% dat kwetsbare groepen in quarantaine moeten worden geplaatst, eerder was dat nog 39%. Wel is er meer vraag voor uitbreiding van de zorgcapaciteit in het algemeen en de IC-capaciteit in het bijzonder. Die respectievelijke cijfers stegen van 65% naar 69% en van 63% naar 68%. Verder werd in de vrije enquêteruimte het gebruik van mondkapjes vaak geopperd als preventieve maatregel.

"Het zou nuttig kunnen zijn om de resultaten van Namens Nederland in te zetten als een mogelijk 'expertpanel'," vindt Laurens van Vliet van NL2025, mede-initiatiefnemer van Namens Nederland. "Het is van belang dat de stem van de inwoners van Nederland wordt meegenomen in de besluitvorming. Uit de eerste resultaten van de enquête blijkt immers dat de inwoners van Nederland een breed pakket aan maatregelen steunen. Op veel onderwerpen hebben inwoners van Nederland een duidelijke mening en zijn het grotendeels eens als het gaat om zowel het huidige coronabeleid als de toekomst van Nederland."

Steun voor overheidsbeleid, maar verdeeld over corona-apps

Ruim een week geleden was 65% van de inwoners van Nederland nog tevreden over de manier waarop de overheid de coronacrisis aanpakt, nu is dat 61%. Voor de meeste maatregelen is desondanks brede steun. 64% vindt dat er meer moet worden thuisgewerkt, ook ná de crisis. Over de inzet van corona-apps zijn de inwoners van Nederland verdeeld. De steun voor het gebruik neemt af, van 41% ruim een week geleden naar 33%. 40% is tegen.

Coronavirus dichtbij

Ondanks alle restrictieve maatregelen is het coronavirus bij veel mensen dicht in de buurt is gekomen. 31% van de Nederlanders kent nu nog iemand die het virus heeft, ruim een week geleden was dat 36%. Bij 52% van de Nederlandse bevolking leidt die nabijheid van het virus tot negatieve gevoelens zoals bezorgdheid, stress, verdriet, boosheid en angst.

De initiatiefnemers van Namens Nederland zijn onder andere ADG Groep, Albert Heijn, CNV, De Unie, Deedmob, DPG, DSM, fiKks, FNV, Future NL, G-Star, ICT Media, ING, JOGG, Johan Cruyff Foundation, Jumbo, KBO-PCOB, Jonge Klimaatbeweging, KNVB, KVK, Stichting LeerKRACHT, McKinsey & Company, MediaMonks, MKB Nederland, MVO Nederland, NJR, NL2025, NL Voor Elkaar, NLdigital, nlgroeit, NOC NSF, NS, Philips, Rabobank, Randstad, RTL, Salesforce, &samhoud, schooldakrevolutie, SER, Shell, SKIM, SRVO, STER, TomTom, Vereniging Eigen Huis, Vereniging Natuurmonumenten, Unilever, VNO NCW, Vopak, VO-Raad, WNF en Young Impact.

--------------------------

NOOT VOOR PERS

Contact en verzoek tot interviews:

Anja Verheij-Köllmann// 06 50 65 77 02 // anja.verheij@nl2025.nl Sabine Tool-Fredriks // 06-21840798 // sabine.tool-fredriks@nl2025.nl

Interviewmogelijkheden (coördinatie Anja Verheij):

Sven Smit, McKinsey & Company

Link onderzoek

www.namensnederland.nl

Over NL2025

NL2025 is kartrekker en een van de belangrijke initiatiefnemers van Namens Nederland. NL2025 een beweging waarin onder andere leiders ("Aanjagers") uit het bedrijfsleven, cultuur en wetenschap, onderwijs, kunst en sport zich op persoonlijke titel vanuit het "pay it forward" principe inzetten voor een betere toekomst van Nederland. NL2025 helpt om bestaande succesvolle initiatieven nog groter te maken en de impact te vergroten door de inzet van kennis, expertise en netwerk. Kijk voor meer informatie op www.nl2025.nl.

Meer Nieuws