Meer professionalisering en ondersteuning voor schooldirecteur.

Donderdag 19 nov, 2020
PERSBERICHT - Actieplan pakt sluipend tekort schoolleiders aan, CEO’s en schooldirecteuren benoemen urgentie bij minister Slob en cross-mentoring initiatief naar 1.000 koppels.

Het vak van schooldirecteur moet hogere prioriteit krijgen. Daarom heeft meer investeren in professionalisering en in ondersteuning en (financiële) waardering de hoogste urgentie. Ook moet een nationale campagne de cruciale rol van schoolleiders benadrukken. Dit zijn de hoofdpunten van een actieplan waarmee onderwijsveld, overheid en bedrijfsleven aan de slag moeten om het sluipende schoolleiderstekort terug te dringen. Het plan is donderdag 19 november aangeboden aan onderwijsminister Slob namens een kopgroep van 26 CEO’s en schooldirecteuren uit het cross-mentoring initiatief van NL2025 en de AVS. Het initiatief wordt uitgebreid naar 1.000 koppels.

--> Lees ook het artikel dat het Financieel Dagblad schreef over cross-mentoring.

Nederland kampt met een tekort aan schooldirecteuren in het primair onderwijs, dat de komende jaren gaat oplopen door pensionering en te weinig nieuwe instroom. Dit probleem is nog onderbelicht. Ernstig, omdat schoolleiders een essentiële rol hebben op scholen. Ze dragen bij aan behoud van leerkrachten, versterken de onderwijskwaliteit, bieden een veilige plek aan kinderen en leerkrachten en scheppen een klimaat voor gelijke kansen.

Het actieplan ‘Schooldirecteur Topprioriteit’! is het resultaat van het eerste cross-mentoring initiatief tussen schoolleiders en topbestuurders van grote ondernemingen, waaronder ABN AMRO, KPMG en PwC. NL2025 en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) brachten dertien koppels van directeuren in onderwijs en bedrijfsleven bij elkaar voor een pilot. Gezamenlijk vragen initiatiefnemers en directeuren van de pilot aandacht voor het groeiende tekort aan schooldirecteuren.

Drie speerpunten
Onderwijsveld, overheid en bedrijfsleven moeten zich volgens het actieplan richten op drie speerpunten: professionalisering, ondersteuning en waardering en profilering.

Als eerste worden schoolbesturen en opleiding-aanbieders opgeroepen om fors meer te investeren in de professionalisering van het vak van schooldirecteur. Dit vak vraagt inmiddels veel meer en andere competenties en dus ook andere opleiding, training en coaching. Hier zien de opstellers van het plan ook een nadrukkelijke rol voor het bedrijfsleven.

De tweede prioriteit is de verbetering van de ondersteuning van de schoolleider en zeker ook de waardering. In dat verband benoemt het plan dat het salaris van de schooldirecteur een betere afspiegeling wordt van zijn cruciale rol. In tegenstelling tot een directeur in het bedrijfsleven, is ondersteuning van een schooldirecteur niet vanzelfsprekend. Gevraagd wordt om administratieve en operationele ondersteuning, terwijl scholen moeten worden gefaciliteerd om samen te werken op overlappende taken. Tijd, geld en medewerkers worden zo efficiënter ingezet. Schoolbesturen wordt opgeroepen om de positie van schoolleiders te prioriteren, zodat ze zich maximaal kunnen richten op hun kerntaken.

Als derde speerpunt moet een landelijke campagne de cruciale rol van schooldirecteuren gaan benadrukken. Zowel binnen als buiten het onderwijs is de kennis over dit vak onvoldoende. Bedoeling is dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en bedrijfsleven samen deze campagne bekostigen om zo de profilering van het vak te verbeteren.

Duizend koppels
NL2025, AVS en de deelnemende directeuren doen ook de aanbeveling om het cross-mentoring programma de komende jaren uit te breiden van dertien naar 1.000 koppels. Het programma blijkt in de praktijk zeer bij te dragen aan elk van de speerpunten in het actieplan. Samen zetten CEO’s en schoolleiders het vak op de kaart, steunen elkaar en leren ze van elkaar. Het programma toont de kracht van de blik van de buitenstaander, voor beide partijen. ABN AMRO, PwC en KPMG zijn de eerste bedrijven die zich verbinden aan het vervolgprogramma. Ook VNO-NCW steunt het initiatief. Leidinggevenden uit het onderwijs en andere sectoren kunnen zich aanmelden voor het vervolgprogramma.

Noot voor de redactie, niet ter publicatie:

Het Actieplan ‘Schooldirecteur Topprioriteit!’ is te downloaden op https://indialogue.io/clients/reports/public/5f801abbf9305fc2458aca55/5f8413b6f9305fc2459687f

Schoolleiders en bedrijfsdirecteuren die zich willen aanmelden voor de cross-mentoring kunnen terecht op avs.nl/crossmentoring.

Het plan wordt donderdag 19 november om 15.45 uur via een virtuele meeting aangeboden aan onderwijsminister Arie Slob door initiatiefneemsters Petra van Haren (AVS) en Merel van Vroonhoven (NL2025), samen met een delegatie van deelnemende topvrouwen Stephanie Hottenhuis (KPMG), Mariska Zwart-Toxopeus (KBS DE Lettertuin), Audrey Raalte (Dalton IKC de Zeven Zeeën), Daphne de Kluis (ABN AMRO).

Er is foto- en videomateriaal van de cross-mentoring ontmoetingen beschikbaar. Ook zijn er interviews mogelijk met de deelnemers en initiatiefnemers Merel van Vroonhoven (NL2025) en Petra van Haren (AVS).

Voor meer informatie, contactpersoon:
Anja Verheij-Köllmann// 06 50 65 77 02 // anja.verheij@nl2025.nl

Over NL2025
NL2025 is een beweging waarin onder andere leiders (‘aanjagers’) uit bedrijfsleven, cultuur en wetenschap, onderwijs, kunst en sport zich op persoonlijke titel vanuit het ‘pay it forward’-principe inzetten voor een betere toekomst van Nederland. NL2025 helpt om bestaande succesvolle initiatieven nog groter te maken en de impact te vergroten door de inzet van kennis, expertise en netwerk. Kijk voor meer informatie op www.nl2025.nl.

Meer Nieuws