Doe-kracht staat centraal op landelijke NL2025-bijeenkomst

Woensdag 6 jul, 2022
Aanjagers van NL2025 kwamen op 4 juli bij elkaar voor een LIVE-bijeenkomst. Het doel van de avond: opschalen en succesvol maken van alle initiatieven die de komende jaren het verschil gaan maken op de thema’s onderwijs, kansengelijkheid, vitale samenleving, mentale gezondheid, klimaat/leefomgeving en werkgelegenheid/ondernemerschap.

Met Erben Oosting en Leila Prnjavorac als hosts in het IJburg College ging de avond van start met een duidelijke boodschap: door alle onzekerheid in de wereld en ook in ons land is de urgentie van al onze thema’s alleen maar groter geworden. De laatste jaren zijn de bedreigingen voor een beter Nederland – zoals kansenongelijkheid, polarisatie en een toegenomen ondernemersrisico – steeds zichtbaarder geworden. Daar staat tegenover dat Namens Nederland, de grootste enquête onder de Nederlandse bevolking, duidelijk heeft gemaakt welke toekomst we voor Nederland willen.

En dus was de avond heel logisch in twee delen onderverdeeld. In het plenaire gedeelte kregen de aanjagers een overzicht van waar we na acht jaar NL2025 staan en waar we het allemaal voor doen. Daarna gingen de tafelsessies van start met de vraag wat we moeten doen om de randvoorwaarden voor succes te creëren. Welke obstakels staan er nog in de weg? En wat kan elke aanjager daar individueel aan doen? In deze gesprekken gingen alle aanjagers met elkaar in gesprek, om vervolgens de verbinding te zoeken en concrete afspraken te maken. NL2025 is een doe-club!

Dankzij aanjager Jolanda Hogewind kon de avond plaatsvinden in het IJburg College, een van de scholen waar de nieuwe generatie wordt opgeleid. Jolanda vertelde over de uitdagingen in het onderwijs en nodigde ook drie leerlingen uit die vertelden hoe zij de toekomst zien. En ook wat er nog moet gebeuren om het onderwijs te laten aansluiten op de arbeidsmarkt en hoe we kansengelijkheid en talentontwikkeling kunnen stimuleren.

Daarna nodigde Erben Oosting enkele aanjagers van het eerste uur uit, zoals Frans van Houten en Sven Smit, maar ook aanjagers die later betrokken raakten, zoals Chantal Vergouw, Annet Kil en Erwin van Laethem. Frans en Sven keken terug op wat er is bereikt, maar zeiden meteen ook dat er nog veel moeten gebeuren. Annet, Chantal en Erwin spraken over de kruisbestuiving die dankzij NL2025 mogelijk is.

De jongere generatie was goed vertegenwoordigd bij dit event. Michelle Yang kondigde namens onze partner ICA (afkorting voor Inter Company Association) de 10.000 uur-challenge aan. Dit betekent dat young professionals 10.000 uur aan vrijwilligerswerk gaan inzetten. De komende periode gaan we dit koppelen aan initiatieven.

Daarna gingen alle tafels een uur lang in gesprek, gesprekken die werden afgesloten met een duidelijke lijst van afspraken als antwoord op drie kernvragen. Wat kunnen we doen om de impact te vergroten? Welke obstakels moeten we wegnemen? En wat ga ik zelf doen?

Zo vertrokken alle aanjagers met nieuwe energie voor een succesvolle beweging, die zich onderscheidt door doe-kracht. Want, zo luidde de conclusie, met onze passie en energie en door de inzet van kennis, expertise en ons netwerk zijn we samen in staat om succesvolle initiatieven nog groter te maken.

Meer Nieuws