Doorbraak-event legt in Rotterdam gezonde nieuwe verbindingen

Woensdag 6 jul, 2022
Op 22 juni kwam een divers gezelschap samen op Sportcomplex Olympia in Rotterdam om nieuwe verbindingen aan te gaan die de jeugd van Rotterdam gezonder maken.

Het doel van de initiatiefnemers JOGG, Rotterdam Sportsupport en NL2025: het identificeren van innovatieve concepten en samenwerkingen tussen Sport & Bewegen, Zorg & Welzijn en Onderwijs & Kinderopvang die de jeugd in Rotterdam nieuwe of extra zuurstof geven om makkelijker en sneller gezonder te gaan leven.

De dag begon met het invullen en delen van onze ‘visitekaartjes’: wat breng je vandaag mee? Waar hoop je mee naar buiten te lopen? Wat beweegt jou? Alle deelnemers zochten daarna iemand op die zij nog niet eerder hadden ontmoet, om die vervolgens enthousiast aan de rest van de groep te introduceren. Een energieke start van de dag.

Daarna ging een kenniscarrousel van start om ervoor te zorgen dat iedereen weet wat er in andere sectoren speelt en wat daar de grootste uitdagingen zijn, maar ook wat daarin onze persoonlijke bijdrage is of kan zijn.

De volgende stap was de opdracht ‘De Succesvolle Toekomst’. Die was als volgt geformuleerd:

"Het is 22 juni, 2025. Rotterdam ziet er heel anders uit dan een paar jaar geleden. Zeker als je kijkt naar de gezonde leefstijl van kinderen en jongeren. Op dat gebied zijn er de afgelopen jaren namelijk ontzettend veel positieve veranderingen gerealiseerd. Uit recent gepubliceerde cijfers blijkt dat de dalende trend in het percentage kinderen met overgewicht en obesitas heeft doorgezet en we nú al de ambitie voor 2040 gerealiseerd hebben."

"Hiermee is Rotterdam koploper in Nederland. Dit komt door de nieuwe sector overstijgende samenwerkingen die in de zomer van 2022 zijn ontstaan. Er werden gezamenlijke doelen gesteld, er ontstond meer begrip voor en kennis over elkaar, en er werden oplossingen gevonden voor blokkades. Gezamenlijk ontstond er een ware doorbraak, gestart in een enkele wijk en vervolgens in heel Rotterdam werd uitgerold. Na de publicatie van de nieuwste resultaten krijgt deze doorbraak nu in heel Nederland veel aandacht. Iedereen wil de ins en outs weten om ook zelf met de opgedane ervaringen aan de slag te gaan in de rest van Nederland!"

Aan de hand van een reeks vragen schetste iedereen vervolgens individueel een beeld van de manier waarop we deze succesvolle toekomst gezamenlijk hebben bereikt. Deze beelden hebben we vervolgens gedeeld. Daarna identificeerden we de belangrijkste verschillen en overeenkomsten en schreven we de beste ideeën op die in deze opdracht naar voren kwamen.

Toen was het tijd om samen te bepalen met welke ideeën we de rest van de middag aan de slag wilden. Waar voelen we het meest energie bij? Wat heeft de meeste prioriteit? Welke ideeën kunnen we vandaag al concreet maken met de mensen die hier in de ruimte zijn? Wat moeten we nog doen om de doelstelling van vandaag te behalen?

Nadat er veel onderwerpen voorbij waren gekomen stemden we op de volgende drie onderwerpen: ‘Het experiment’, Wijkraden en Gemeenschappelijk doel. Daar gingen drie groepen concreet mee aan de slag, met steeds een actieplan voor de eerste vijf dagen en de ambities voor de eerste vijf weken en vijf maanden.

Meer Nieuws