Help het ANWB Kinderfietsenplan: een fiets voor elk kind!

Dinsdag 13 jun, 2017
De ANWB zamelt gebruikte fietsen in voor arme jongeren

Volgens de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek leven maar liefst 320.000 kinderen in armoede en lopen daarmee risico op sociale uitsluiting[1]. Van hen groeien 125.000 kinderen op in een gezin met een langdurig laag inkomen.

Voor gezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen, is de aanschaf van een fiets een dure, vaak onmogelijke uitgave. Als initiatiefnemer van het Kinderfietsenplan wil de ANWB kinderen in deze gezinnen aan een fiets helpen met het doel om hun bewegingsvrijheid geven. Via dit plan worden tweedehands fietsen ingezameld, opgeknapt en vervolgens gedoneerd aan kinderen van 10 tot 18 die onder de armoedegrens leven en geen fiets hebben.

Kom in actie – lever een (kinder)fiets in!

In 2020 wil de ANWB op deze manier 10.000 kinderen op de fiets hebben – de teller staat nu op 3945 gebruikte fietsen, maar alle hulp is welkom. Iedereen kan gebruikte (kinder)fietsen inleveren: op deze webpagina kun je lezen waar en hoe je dit het beste kunt doen.

NL2025 ondersteunt het ANWB Kinderfietsenplan

Het Kinderfietsenplan wordt van harte gesteund door het netwerk van NL2025 door het te verbinden aan diverse andere initiatieven die zich richten op kinderen in achterstandswijken. Frits van Bruggen – hoofddirecteur ANWB – maakt op persoonlijke titel deel uit van NL2025: “In Nederland leven heel veel kinderen onder de armoedegrens, daar wil ik me sterk voor maken.”

[1] https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/06/meer-huishoudens-langdurig-onder-lage-inkomensgrens-in-2015

Meer Nieuws