Negende landelijke NL2025-bijeenkomst zeer succesvol

Donderdag 21 jun, 2018
Meer dan 100 aanjagers en initiatiefnemers bijeen in De Fabrique in Utrecht

Verbinden en opschalen van bestaande en nieuwe (regionale en lokale) NL2025-initiatieven, met veel inspiratie, enthousiasme en energie – op 20 juni vond voor de negende keer een succesvolle landelijke NL2025-bijeenkomst plaats met meer dan 100 aanjagers en initiatiefnemers in De Fabrique in Utrecht, onder de bezielende leiding van Hanna Verboom.

NL2025 groeit hard, vooral regionaal en lokaal (in o.a. Breda, Haarlem, Rotterdam en Utrecht, en meerdere steden zullen dit jaar volgen). Het is belangrijk elkaar te blijven ontmoeten in een dialoog over de toekomst van Nederland, met excellent onderwijs, duurzame groei en een vitale samenleving, en hulpvragen van initiatieven – zoals FutureNL en nlgroeit – te beantwoorden.

Deze keer was er speciale aandacht voor onderwijs: alleen gezamenlijk kunnen we komen tot het allerbeste curriculum voor de huidige en volgende generaties. Samen maken we Nederland!

Meer Nieuws