Methodologie & representativiteit

Methodologie & representativiteit

Namens Nederland is een onafhankelijk en breed gedragen initiatief van NL2025 en een grote groep mede-initiatiefnemers, waaronder bedrijven, maatschappelijke organisaties, koepelorganisaties, mediapartijen, vakbonden en verenigingen.

Doelstelling

Namens Nederland geeft iedereen de mogelijkheid om mee te denken over wat er op dit moment en straks ná de crisis moet gebeuren in ons land. Het doel is te komen tot een gemeenschappelijke toekomstvisie en aanpak voor Nederland. De enquête geeft ook een goed beeld hoe de mening zich ontwikkelt gedurende de maanden – de enquête blijft open staan voor onbepaalde tijd en we passen de vragen ook continu aan op basis van de laatste ontwikkelingen.

Open enquête

Het gaat om een open enquête die open staat voor iedereen om deze in te vullen, zonder recruitment-restricties. Mensen kunnen deze enquête ook meerdere malen invullen in de loop van de weken/maanden. Meedoen wordt aangemoedigd door de mede-initiatiefnemers en via een grootschalige mediacampagne (TV, radio, online en geschreven media).

Representativiteit

Om ervoor te zorgen dat de resultaten een goed mogelijk afspiegeling vormen van de inwoners van Nederland wordt er gewogen op verschillende demografische factoren zoals leeftijd, provincie, werksituatie, branche en huishoudsamenstelling). Er is gebruik gemaakt van de zogenaamde ‘Gouden Standaard’ van het CBS om de profielen van onze steekproef te corrigeren naar die van de Nederlandse bevolking. Zo wordt er gecorrigeerd voor een over- of onder representatie van bepaalde groepen (zoals ouderen, werklozen, alleenstaanden, enz.).

Voor de weging is gebruikt gemaakt van de zogenaamde RIM-methode. De weging wordt voor elke publicatie bijgewerkt. Wanneer we rapporteren voor een bepaalde periode (bijv. afgelopen week) dan is er gewogen voor die specifieke periode.