De toekomst van Nederland?

Vrijdag 30 okt, 2020
Meer dan 180 aanjagers hebben in de afgelopen weken meegedaan aan de online dialoogsessies van NL2025 om samen te bouwen aan fundamentele verbeteringen voor Nederland.

Het was een inspirerende avond, waarbij we met elkaar - op persoonlijke titel en op basis van de Chatham House rules - meedachten en bouwden aan fundamentele verbeteringen voor Nederland. Mooi om in de dialoogsessies zoveel perspectief, concrete acties en inspiratie te zien!

De enquête Namens Nederland laat ons zien dat de ambitie van de inwoners van Nederland hoog is. En de wil om te veranderen ook. Er is veel draagvlak om met elkaar in Nederland een grote sprong voorwaarts te maken, en zo de toekomst voor ons allen en volgende generaties zeker te stellen. Meer dan 90% van alle inwoners van Nederland is het daarover eens. Dit grote deel van de samenleving hoor je minder in het maatschappelijke debat. En juist die groep wil de meeste verandering. De verandering komt dus niet van bovenaf en ook niet van de flanken. De verandering gaat dwars door het brede midden.

Deze grote groep inwoners van Nederland wil structurele veranderingen op vier gebieden: zorg, onderwijs, klimaat/leefomgeving en als vierde werkgelegenheid/ondernemerschap om dit alles ook mogelijk te maken. Sociaal, tolerant, vooruitstrevend en solidair zijn de kernwaarden voor de toekomst van Nederland.

De belangrijkste uitkomsten van Namens Nederland:

- Met ruim 170,000 deelnemers is Namens Nederland de grootste enquête ooit gehouden in Nederland
- Ondanks COVID-19 zijn we gelukkig met onszelf, en sinds COVID-19 zijn we gelukkiger met Nederland (37% gelukkig met Nederland voor crisis, 56% sinds crisis)
- Inwoners van Nederland hebben hoge ambities om Nederland nog beter te maken, en zijn bereid daarvoor meer en harder te gaan werken (4u per week)
- De meeste ambities hebben de inwoners van Nederland op het gebied van de leefomgeving, veiligheid, zorg en onderwijs
- Er is grote consensus onder de inwoners van Nederland: 90% steunt een “menu” waarin we samen leefomgeving, veiligheid, zorg en onderwijs verbeteren
- De bereidheid van de inwoners van Nederland om zich in te zetten voor een beter Nederland kan zorgen voor een “vliegwiel” van groei en verbetering

Hoe nu verder?
Tijdens de bijeenkomst hebben we de kracht en diversiteit van alle aanjagers benut om net als in 2014 een start voor een gezamenlijke visie voor Nederland te maken.

We gaan de komende twee maanden de toekomstige waarden en ambitie doorvertalen naar de thema’s en fundamentele wijzigingen, die wij voor ons zien. Dit om Nederland (nog) beter en mooier te maken, waarbij we ervoor moeten zorgen dat iedereen aan boord blijft en er voor iedereen een verbetering mogelijk is. Dit vormt de leidraad voor NL2025. We gaan bestaande en bewezen succesvolle initiatieven die bijdragen om de gewenste resultaten te realiseren, helpen schalen. Hopelijk inspireert dit ook anderen om hiermee aan de slag te gaan. Denk hierbij aan de landelijke en lokale politiek, onderwijs, bedrijfsleven, zorg en maatschappelijke initiatieven.

Samen maken we Nederland!

Meer Nieuws