Succesvolle etappe van Groene Gezonde Bedrijventerreinen Estafette in Overijssel

Woensdag 22 mrt, 2023
De duurzame, natuurinclusieve en klimaatbestendige inrichting van bedrijventerreinen stond op 7 maart centraal tijdens de tweede ronde van de Groene Gezonde Bedrijventerreinen Estafette.

Slechts 1 procent van het grondoppervlak van bedrijventerreinen bestaat uit groen-blauwe structuren, ofte wel bomen, vaste planten, gras, sloten en poelen! Dat kan toch anders? Het stokje van de estafette werd deze keer overgenomen door de provincie Overijssel. Daar waren in de Gasfabriek in Deventer ruim zeventig belangstellenden aanwezig om te luisteren én zelf aan de slag te gaan.

Hoofdspreker was voormalig rijksbouwmeester Floris Alkemade. Die deelde zijn visie over de beste aanpak van de grote opgaven van deze tijd: fundamentele veranderingen in denken en handelen zijn volgens hem noodzakelijk. “Zoals we nu bezig zijn, gaat ten koste van onvervangbare schoonheid”, hield hij de zaal voor.

Metro Mix
Alkemade pleitte in plaats daarvan voor transformatieve verandering: een ander manier van zaken aanpakken, niet op de geëigende manier. Dat gaat volgens hem op voor zowel de sociale en economische als technologische structuren van onze maatschappij in de komende 30 jaar. “Het verhaal moet niet gaan over hoe moeilijk het is om te veranderen, maar over wat we willen met die verandering. De tijd is op om zaken te laten doorgaan zoals ze nu gaan.”

Als het gaat om groene en gezonde bedrijventerreinen, noemde Alkemade de Metro Mix: “een mooie gereedschapskist” die instrumenten bevat waarmee we verschillende vormen van wonen en werken kunnen mengen in transformatiegebieden. Het komt volgens de voormalig rijksbouwmeester hier op aan: hoe zorgen we ervoor dat we geen spoor van verwoesting achterlaten?

Ondernemersplan
Arap-John Tichelaar, directeur van inkooporganisatie Transferro in Zwolle en voorzitter van de ondernemersvereniging van bedrijventerrein Hessenpoort, vertelde over de vergroening van het bedrijventerrein in Zwolle. Hij legde de nadruk op de juiste volgorde: eerst een eigen ondernemersplan, dan financiële bronnen aanboren en dan pas naar de gemeente. “Gemeenten willen graag één aanspreekpunt, dus het helpt als er een organisatie is: een ondernemersvereniging of een BIZ, een bedrijveninvesteringszone.” Hij gaf overheden het advies: daag ondernemers uit.

Workshops
Het middaggedeelte van de bijeenkomst bestond uit zes workshops over onder andere publiek-private samenwerking, het belang van biodiversiteit, het versnellen van verduurzaming, vergroenen van bedrijventerreinen, en het ontwerpen van groen en gezond.

Zuid-Holland neemt het stokje over
De bijeenkomst was georganiseerd door provincie Overijssel, de Natuur en Milieufederaties, NL2025, Kennisnetwerk Regionale Economie Overijssel, Natuur voor Elkaar, Samen Klimaatbestendig, SKBN en Stichting Steenbreek.

De volgende Groene Gezonde Bedrijventerreinen Estafette vindt op dinsdag 20 juni plaats in Zuid-Holland. Wil je er op 20 juni bij aanwezig zijn? Meld je dan nu aan!

Tekstbijdragen: Hans Bouwman
Foto: Rick de Visser, Foticoon

Meer Nieuws