Stichting leerKRACHT geeft startschot voor Groeikracht

Woensdag 22 mrt, 2023
Onderzoek na onderzoek laat zien wat het verschil maakt in de kwaliteit van het onderwijs: schoolleiders en leraren die samen het onderwijs verbeteren. Zij bereiken meer met hun leerlingen. Stichting leerKRACHT helpt inmiddels meer dan 1300 scholen met ruim een half miljoen leerlingen bij het creëren van een verbetercultuur.

Nu gaat Groeikracht van start: een initiatief van leraren, schoolleiders, onderwijs- en innovatie-experts om het onderwijs bottom-up te verbeteren en door te ontwikkelen. Zo kunnen onderwijsteams focus aanbrengen en hun ambities waarmaken en gaan nog eens 1600 scholen aan de slag met een verbeter- en onderzoekscultuur! Komend schooljaar kunnen 10 scholen uit het primair en het voortgezet onderwijs deelnemen aan de pilot voor Groeikracht.

Groeikracht is onderdeel van het programma Ontwikkelkracht, dat wordt gefinancierd door het Nationaal Groeifonds. Naast Groeikracht, waarin wordt gewerkt aan een onderzoeks- en verbetercultuur, zet Ontwikkelkracht in op kennisdeling, onderzoek en ontwikkeling van effectieve aanpakken in co-creatielabs en het opleiden van expertleraren en schoolleiders in onderzoeks- en ontwikkelscholen.

Als leraar wil je goede lessen geven. En als schoolleiding wil je goed onderwijs verzorgen. Vanuit betrokkenheid voor de leerling, vanuit ambitie, vanuit liefde voor het vak. Maar de werkdruk in het onderwijs is hoog en kennis over wat werkt is niet altijd direct beschikbaar. Met Groeikracht kunnen schoolteams het onderwijs zelf – bottom-up dus – verbeteren. Daarvoor krijgen leraren en schoolleiders tijd, kennis en kunde. Zodat zij vanuit de eigen praktijk, vanuit hun eigen ambitie kunnen starten en daarbij leren om kennis uit onderzoek effectief toe te passen.

Wil je ook bijdragen aan Stichting leerKRACHT? Doe dan mee met bedrijfsbezoeken, word mentor of steun het besturenprogramma.

Meer Nieuws