Inwoners van Nederland willen sociale samenleving en persoonlijke vrijheid.

Vrijdag 11 sep, 2020
PERSBERICHT - De inwoners van Nederland kiezen voor de toekomst van hun land voor een cultuur van saamhorigheid en persoonlijke vrijheid. Dat blijkt uit de resultaten van Namens Nederland (namensnederland.nl), waar de afgelopen drie maanden meer dan 145.000 enquêtes zijn ingevuld. Behoud van werkgelegenheid en meer aandacht voor de zorg zijn daarbij centrale thema’s.

Namens Nederland is een grootschalige online-enquête en dialoogplatform, die de Nederlandse bevolking de kans geeft om mee te denken over het Nederland van nu, morgen en de verdere toekomst. NL2025 en meer dan 60 partijen slaan handen belangeloos ineen voor deze nationale enquête en dialoogplatform over de toekomst van Nederland. Het doel is te komen tot een gemeenschappelijke toekomstvisie en aanpak voor Nederland, die tijdens en ná de coronacrisis op continue basis breed wordt gepubliceerd. Meedoen kan nog steeds, het initiatief Namens Nederland loopt door.

Saamhorig Nederland met zorg voor elkaar
Het beeld dat uit de enquête naar voren komt, toont de afgelopen weken een saamhorig Nederland, waarbij:
● sociale netwerken verder versterkt worden (80%),
● er meer ondersteuning is voor mantelzorgers (92%),
● we meer doen om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan (89%)
● en volop aandacht bestaat voor gezond eten en bewegen (91%).
Betere zorg (63%) en behoud van werkgelegenheid (60%) zijn de belangrijkste thema’s in zo’n saamhorig land.

Verder geeft Namens Nederland aan dat inwoners van Nederland meer aandacht voor het mkb en mensen met een tijdelijk dienstverband (81%) willen en meer banen in de vitale sectoren (80%) wensen. De mensen die werken in deze sectoren, moeten bovendien minder zwaar worden belast (82%). Ook vindt 87% dat er omscholingsmogelijkheden moeten komen voor mensen die hun baan hebben verloren in de coronacrisis.

Nederlanders minder tevreden over hoe de overheid de crisis aanpakt
In een periode waarin Nederlanders minder gelukkig zijn dan in 2019 – nu is 49% gelukkig, vorig jaar was dat nog 58% – is de aanvankelijk massale steun voor de overheidsmaatregelen stukje bij beetje aan het verminderen. Op dit moment is nog maar 44% tevreden. Aan het begin van de crisis was dat 65%, een week geleden nog 53%. Inmiddels is 38% ontevreden.

Afgelopen weken gaven respondenten verder aan een groot verlangen te hebben naar meer vrijheid: maar liefst 91% wil versoepeling, en inmiddels kiest 40% voor het volledig opheffen ervan, met risico op terugkeer van het virus. Een maand geleden lag dat cijfer nog op 29%. Ook de steun voor de inzet van corona-apps is afgenomen: nu is nog maar 26% voor een app, 52% is tegen.

Wel blijft een meerderheid (60%) gelukkig met Nederland, een aanzienlijke stijging ten opzichte van 2019, toen 37% gelukkig was met het land.

Nu en de toekomst
“Dat Nederland nog niet is waar de inwoners het land graag naartoe zien gaan, blijkt uit het feit dat individualistisch (28%) en risicomijdend (23%) de twee eigenschappen zijn die Nederlanders het meest aan de huidige Nederlandse samenleving toekennen”, aldus Sven Smit, senior partner McKinsey & company, chairman and director McKinsey Global Institute en aanjager NL2025. “Aan het Nederland van 2030 stelt de bevolking echter heel andere eisen: dan moet de samenleving sociaal (26%) zijn en persoonlijke vrijheid centraal stellen (20%)”.

Diverse trends in Namens Nederland ondersteunen dat algemene beeld waarin zowel saamhorigheid als de sociale samenleving centraal staat, zo constateert Dick Boer, aanjager NL2025 en voormalig CEO Ahold Delhaize. “De Nederlandse bevolking wil meer aandacht voor eenzame ouderen (91%) en toont een sterke steun voor het versterken van lokale sociale netwerken van 80%.”

Hoogste percentages op een rijtje uit Namens Nederland enquête:
Gebaseerd op resultaten Namens Nederland (onderwerpen met hoogste percentages > 80%):
● 92% vindt dat er meer ondersteuning moet komen voor mantelzorg
● 91% vindt dat er meer aandacht moet zijn voor gezond eten en bewegen
● 89% vindt dat we meer moeten doen tegen eenzaamheid van ouderen
● 87% vindt dat er meer mogelijkheden moeten komen voor omscholing voor mensen die hun baan verliezen door corona
● 87% vindt dat het lokaal produceren van goederen meer gestimuleerd moet worden
● 82% vindt dat mensen in de zorg minder belast moeten worden
● 80% vindt dat lokale sociale netwerken verder versterkt moeten worden
● 80% vindt dat er meer banen in vitale sectoren moet komen

--------------------------

Noot voor de redactie:
De initiatiefnemers van Namens Nederland zijn onder andere ADG Groep, Albert Heijn, CNV, Dawn, De Unie, Deedmob, Deloitte, DPG, DSM, Exerion Media, fiKks, FNV, Future NL, G-Star, ICT Media, ING, JOGG, Johan Cruyff Foundation, Jumbo, KBO-PCOB, Jonge Klimaatbeweging, KNVB, Stichting LeerKRACHT, McKinsey & Company, MediaMonks, MKB Nederland, MVO Nederland, NJR, NL2025, NL Voor Elkaar, NLdigital, NOC NSF, NS, Philips, Rabobank, Randstad, RTL, Salesforce, &samhoud, schooldakrevolutie, SER, Shell, SKIM, SRVO, STER, Tzorg, TomTom, Vereniging Eigen Huis, Vereniging Natuurmonumenten, Unilever, VNO NCW, Vopak, VO-Raad, WNF en Young Impact.

Contact en verzoek tot interviews:
Anja Verheij-Köllmann// 06 50 65 77 02 // anja.verheij@nl2025.nl
Sabine Tool-Fredriks // 06 21 84 07 98 // sabine.tool-fredriks@nl2025.nl

Interview mogelijkheden (coördinatie Anja Verheij):
Sven Smit, McKinsey & Company
Dick Boer, oud CEO- Ahold Delhaize

Link onderzoek: www.namensnederland.nl

Over NL2025
NL2025 is kartrekker en een van de belangrijke initiatiefnemers van Namens Nederland. NL2025 een beweging waarin onder andere leiders (‘aanjagers’) uit bedrijfsleven, cultuur en wetenschap, onderwijs, kunst en sport zich op persoonlijke titel vanuit het ‘pay it forward’-principe inzetten voor een betere toekomst van Nederland. NL2025 helpt om bestaande succesvolle initiatieven nog groter te maken en de impact te vergroten door de inzet van kennis, expertise en netwerk. Kijk voor meer informatie op www.nl2025.nl.

Meer Nieuws