NL2025, ICA en DOON sloegen handen ineen na oproep van premier Rutte aan jong-Nederland.

Donderdag 19 nov, 2020
Afgelopen zomer hebben NL2025, ICA en DOON de handen ineen geslagen na een oproep van premier Rutte aan jong-Nederland om mee te helpen bouwen aan een nieuw 'normaal' in Nederland als gevolg van de COVID-19 uitbraak.

Er zijn vier teams van young-professionals van ICA aan de slag gegaan met twee van de thema's die NL2025 onderkend heeft, namelijk vitale samenleving en duurzame groei. DOON bood de teams een proces, de tools en de begeleiding om allereerst onderliggende problemen goed te verkennen, om mogelijke oplossingen te bedenken en die oplossingen ook goed te doordenken door de aannames in de oplossing te controleren.

Het doel van dit ideation proces was deze te verrijken en de ideeën te plaatsen op het platform van NL2025 ‘Namens Nederland’. Jongeren van verschillende organisaties werkten in hun vrije tijd in ‘interdisciplinaire’ teams samen en werden gaandeweg steeds enthousiaster. Bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met enkele aanjagers van NL2025 met kennis en ervaring op de onderwerpen waar de teams mee aan de slag waren. Het hele event heeft volledig online plaatsgevonden. De opgedane vaardigheden nemen de jong-professionals mee in hun dagelijks werk om in te spelen op steeds snellere veranderingen in onze samenleving en te komen tot slimme, duurzame en inclusieve oplossingen. Wie en wat is DOON?

DOON
Wij zijn DOON, een coöperatie van innovatiecoaches, -strategen en transitiekundigen. Samen met jou maken wij het mogelijk dat mensen in bedrijven, scholen en organisaties inspelen op verandering. Veranderingen die je als professional of organisatie niet alleen kunt aanpakken, zoals het voorkomen van voedselverspilling, emissieloos varen, aanpakken van droogte, waardegedreven gezondheidszorg en vele andere uitdagingen.

Die verandering brengen we teweeg door mensen in divers samengestelde teams bij elkaar te brengen en in de praktijk van alledag te laten ontdekken wat mogelijke oplossingen zijn en of een oplossing ook daadwerkelijk werkt en waarde heeft. Hierbij staat de mens, de klant, de cliënt, de burger altijd centraal. In deze praktijk van ervaren en leren groei je als persoon en professional en ontdek je, in een omgeving die snel om je heen verandert, waar jouw passie en talenten liggen.

Door mensen, jong en oud, de gelegenheid en de middelen te bieden, zetten wij samen de beweging tot verandering ook daadwerkelijk in gang. Wij hebben bestaande tools en werkvormen voor innovatie van over de hele wereld bij elkaar gebracht. Samen met jou organiseren wij de gelegenheid waarin teams met creatieve en praktische werkvormen stap-voor-stap werken aan de implementatie van nieuwe ideeën. En zo ontstaat het vertrouwen en de moed bij individuen, bedrijven en organisaties om blijvend nieuwe ideeën te implementeren in de praktijk. Juist ook wanneer je afhankelijk bent van de samenwerking met anderen om jouw of maatschappelijke doelen te bereiken.

Voorbeelden van projecten die we zoal doen zijn:
- Jaarlijkse challenge Voedselverspilling voor mbo- en hbo studenten met scholen, bedrijfsleven en overheid;
- Jaarlijkse makathons Water & Natuur, en Zorg & Welzijn met lokale bedrijven en scholen in Haarlem. Ideeën uit deze makathons leiden steeds vaker tot innovatieprojecten bij de deelnemende bedrijven en verdere professionalisering;
- Jaarlijkse hackathon voor de maritieme sector om jongeren bekend te maken en interesseren voor een carrière in de maritieme sector;
- Jaarlijkse hackathon Nextechnician om duurzame mobiliteit in Amsterdam mogelijk te maken;
- Strategische werksessies met een provincie om tot een transformatieve aanpak te komen voor de energietransitie;
- Werksessies om te komen tot samenwerking arbeidsmarkt en scholing t.b.v. het Nationaal Klimaatakkoord en Regionale Energiestrategieen;
- Programmaontwikkeling duurzaam economische structuurversterking binnen een provincie;
- Strategische ondersteuning en training IVN-natuureducatie, Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee t.b.v. Schone Rivieren
- Begeleiden en ondersteunen van keten- en netwerkinnovatie voor natuurinclusieve landbouw in Noord-Holland

De samenwerking tussen DOON en NL2025, die de afgelopen maanden is ontstaan, biedt de mogelijkheid om hier een vervolg aan te geven. Laten we dit benutten om met elkaar in de praktijk van alledag de potentie van de ideeën te ontdekken en in de praktijk te ontdekken en leren of het idee werkt en waarde heeft.

Meer Nieuws