Impactsessie in Den Haag, nog één keer online?

Donderdag 17 jun, 2021
De impactsessie in Den Haag vindt voorlopig nog één keer online plaats, want de lockdownmaatregelen worden nu snel ingetrokken. Deze online-sessie houden we op 23 juni, van 19.00 tot 20.00 uur.

De hulp die loskwam tijdens de vorige impactsessies, wordt zeer gewaardeerd. Maar wat is ermee gebeurd? Om die vraag te beantwoorden, hebben we een van de initiatieven van de vorige keer uitgenodigd: Kikid gaat vertellen wat de hulp van de NL2025-aanjagers heeft voor hen opgeleverd.

En natuurlijk ook in deze sessie weer drie initiatieven die jullie expertise, denkkracht en netwerk goed kunnen gebruiken.

Pitch 1: Duurzaam Den Haag
Voor en met bewoners(organisaties) en maatschappelijke organisaties voert Duurzaam Den Haag allerlei activiteiten uit om de leefomgeving te vergroenen en onnodige verstening tegen te gaan. Daarvoor stimuleert en ondersteunt Duurzaam Den Haag de Haagse Krach, een beweging van mensen in Den Haag die duurzaam willen doen. Denk daarbij aan de actie Operatie Steenbreek of aan het NK Tegelwippen waarin Den Haag tegen Utrecht ten strijde trekt: wie wipt de meeste tegels en verruilt die voor levend groen?

Pitch 2: Stichting Ik Ben Open
Samen maken we Nederland mentaal gezonder. Dat vraagt om openheid over psychische klachten om die zo te normaliseren. Stichting Ik Ben Open heeft een team van vrijwillige ervaringsdeskundigen dat onderzoekt wat daarvoor in Nederland nodig is. Investeren in bewustwording is een belangrijk onderdeel om te motiveren tot gedragsverandering.

Pitch 3: De Participatie Keuken
De Participatie Keuken helpt de kwetsbaren in Den Haag via gezonde maaltijden, zodat ze zich weer (sociaal) gezond, gezien en gewaardeerd voelen. Centraal in de aanpak van de Participatie Keuken staan (gezonde) voeding en participeren, want zowel gezonde voeding als van toegevoegde waarde willen zijn in de maatschappij behoren tot de basisbehoeften van de mens.

Meer Nieuws