Op zoek naar inspirerende voorbeelden van groene, gezonde bedrijventerreinen en duurzame daken

Donderdag 16 dec, 2021
Maar 1 procent van het grondoppervlak van bedrijventerreinen bestaat uit groen-blauwe structuren, ofwel: bomen, vaste planten, gras, sloten, poelen. Dat moet anders vinden de Natuur- en Milieufederaties en Stichting Steenbreek. In samenwerking met NL2025 en zijn aanjagers willen zij dat meer bedrijventerreinen duurzaam worden ingericht en natuurinclusief en klimaatbestendig zijn. Samen met ondernemers gaan we voor een gezonde werkomgeving.

Nederland telt ruim 3800 bedrijventerreinen met een gezamenlijke oppervlakte van bijna 100.000 hectare. Dat is bijna de helft van de provincie Groningen. Daarvan is dus maar één procent groen-blauw, zo blijkt uit onderzoek dat Rienstra Beleidsonderzoek en Beleidsadvies in 2020 uitvoerde in de provincie Zuid-Holland – en dat representatief is voor andere provincies. Voor ruim 10.000 ha platte daken in Nederland geldt hetzelfde: nog lang niet alle potentieel wordt benut voor duurzame toepassingen.

Als daken biodiversiteit toevoegen, water bergen, energie besparen en opwekken en wellicht ook nog ruimte bieden aan ontmoetingsplekken en moestuinen, leveren we een bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke problemen. En wanneer een vergroende werkomgeving uitnodigt tot ontmoeten en bewegen – denk aan pauzerecreatie – dan is dat goed voor de gezondheid en welzijn van medewerkers. En niet onbelangrijk: het draagt bij aan goed werkgeverschap en het binden van personeel.

Economische voordelen
Niet alleen voor de medewerkers is een dergelijk duurzaam bedrijventerrein of bedrijfspand aantrekkelijk, het biedt ook allerlei economische voordelen voor ondernemers:

- energiebesparing
- groen dak verhoogt levensduur dak, verhoogt de opbrengst van panelen en verlaagt de energierekening door een lagere koelingsvraag
- minder last van hitte, en dat komt ten goede aan het productieproces: personeel is productiever en productieprocessen komen niet stil te liggen
- verhoging van de waarde van het onroerend goed.

Biodiversiteitsverlies
Met de flora en fauna is het over het algemeen slecht gesteld op bedrijventerreinen. Dat heeft weer nadelige gevolgen voor bedrijven en financiële instellingen, omdat sommige sectoren en bedrijfsprocessen afhankelijk zijn van de ecosysteemdiensten. Voor het herstel van de biodiversiteit kunnen bedrijventerreinen een belangrijke rol spelen.

Denk hierbij aan het biodivers en klimaatadaptief inrichten van groenstroken en parkeerplaatsen, ecologisch bermbeheer, groene daken en gevels – om maar een paar voorbeelden te noemen. Het helpt enorm als daarbij wordt gedacht aan lokaal voorkomende soorten en welke bijdrage jouw ingreep kan bieden aan de keten in het lokale ecosysteem.

 

Inspireren met voorbeeldgedrag
Erwin van Laethem, co-founder van Scone.ai #PathToZero, ondersteunt deze aanpak. “Vergroening en biodiversiteit op eigen, of andermans, bedrijventerreinen. Wat een prachtige kans voor NL2025-aanjagers om zelf impact te maken. Het realiseren ervan valt helemaal binnen onze eigen invloedssfeer. Schitterend en veelbelovend dat Natuur en Milieufederaties en Stichting Steenbreek dit initiatief trekken. Zij bezitten een weelde aan kennis, ervaring en expertise. Alle ingrediënten aanwezig om er een daverend succes van te maken. Laten we anderen inspireren met voorbeeldgedrag.”

Hulpvraag
Vandaag de dag worden nieuwe terreinen nog steeds op de oude voet ontwikkeld en beheerd. Ook bestaande bedrijfspanden en bedrijventerreinen worden niet standaard onder de loep genomen ten aanzien van groenmaatregelen. Daardoor komen groene bedrijventerreinen en integraal ontworpen duurzame daken nog weinig voor en zien we helaas heel veel kortgemaaide bermen en stenen parkeervlaktes. Hier ligt een enorm potentieel om samen met jullie te verduurzamen.

Om te stimuleren dat terreinen en daken worden vergroend, werken NL2025, de Natuur- en Milieufederaties en Stichting Steenbreek samen. Ze sluiten met hun activiteiten aan bij de huidige programma’s die er al zijn rondom de vergroening van deze terreinen.

Als het gaat om bedrijventerreinen, zijn we op zoek naar inspirerende voorbeelden van groen-blauwe bedrijventerreinen. We willen daarmee laten zien wat de grote voordelen zijn. Zo kunnen we een landelijke beweging van de grond krijgen om het tij van de ontwikkeling van grijze terreinen te keren. Ken je innovatieve bedrijventerreinen die groen-blauw zijn ingericht of wil je hier zelf mee aan de slag? Laat het ons dan weten!

Als het gaat om de duurzame daken, werken de Natuur- en Milieufederaties (in samenwerking met het Nationaal Daken Plan) aan handreikingen voor bedrijven en bedrijventerreinen. Ook hier geldt: ken je mooie voorbeelden waarover we kunnen communiceren in de handreiking? Laat het ons weten. In 2022 realiseren we graag samen diverse nieuwe voorbeeldprojecten!

Foto: Arnold Kreveld

Meer Nieuws