Namens Nederland roept inwoners op: Samen nadenken over de toekomst, nu én straks

Donderdag 11 jan
Vandaag lanceert NL2025 samen met meer dan 70 mede-initiatiefnemers een nieuwe editie van Namens Nederland, één van de grootste enquêtes in Nederland. Na het succes van 2014 en 2020 krijgt iedereen in Nederland opnieuw de kans om via deze enquête actief bij te dragen aan de vormgeving van de toekomst van ons land.

In een tijd waarin meningen over wat er nu én straks moet gebeuren uiteenlopen, zoekt Namens Nederland naar gemeenschappelijke grond en streeft naar een onafhankelijk en inclusief toekomstbeeld voor Nederland. Dit initiatief wordt breed gedragen door o.a. maatschappelijke organisaties, mediapartijen, vakbonden, bedrijven en verenigingen.

Gezamenlijk toekomstbeeld
In de nasleep van de recente verkiezingen en vanwege de onzekere omstandigheden in de wereld heerst er onzekerheid. Met de antwoorden op de vragen die Namens Nederland stelt krijgen we een echt gezamenlijk beeld hoe we als samenleving vorm willen geven aan onze toekomst, vandaag, morgen én overmorgen. Een gezamenlijk toekomstbeeld kan van onschatbare waarde zijn voor de beleidsmakers van Nederland.

Reacties
Ingrid Thijssen, mede-initiatiefnemer en voorzitter VNO-NCW: "Juist nu, in een tijd van grote veranderingen, is het essentieel dat we samenwerken aan een gedeelde toekomstvisie. Ons land staat voor een aantal grote uitdagingen, zoals de energietransitie, woningbouw en het creëren van bestaanszekerheid nu én op lange termijn. Namens Nederland geeft iedereen de mogelijkheid om actief bij te dragen aan een gezamenlijk toekomstbeeld voor Nederland. We hebben elkaar hard nodig om de juiste antwoorden te vinden en te versnellen, want niemand kan het alleen.”

Laurens van Vliet, initiatiefnemer en NL2025: “In de nasleep van de recente verkiezingen is er nog onzekerheid over de koers die ons land zal inslaan. De uitslag is bekend en lijkt toch ook verdeeldheid te tonen, maar Nederland moet samen verder. De vragen die Namens Nederland stelt, worden daarom heel belangrijk. Er is in deze editie van Namens Nederland extra aandacht besteed om zoveel mogelijk verschillende doelgroepen te bereiken."

Soufiane Touzani, mede-initiatiefnemer en influencer: “Ik geloof in de kracht van verbinding. Samen kunnen we zoveel meer bereiken dan alleen. Namens Nederland is een heel mooi voorbeeld van samenwerking. Door te luisteren naar alle meningen kunnen we samen verder komen.”

Achtergrond Namens Nederland
Namens Nederland, een onafhankelijk, belangeloos en breed gedragen initiatief, nodigt iedereen uit om deel te nemen aan de grootschalige enquête. Met de brede groep mede-initiatiefnemers heeft Namens Nederland een diverse achterban. In 2014 werd het initiatief voor het eerst gelanceerd, gevolgd door een tweede editie in 2020. Bij de vorige editie vulden 170.000 respondenten de enquête in. De komende maanden zal Namens Nederland via diverse mediakanalen (tv, radio, kranten, social media) inwoners van Nederland oproepen om deel te nemen aan de enquête. Hoe meer mensen meedoen, des te sterker is het draagvlak voor de onderzoeksresultaten.

De enquête van Namens Nederland is beschikbaar op namensnederland.nl.

Meer Nieuws