Elke dag samen een beetje beter

Vrijdag 17 mrt, 2017
Stichting LEERkracht brengt cultuurverandering op scholen

Wie is begonnen?

Jaap Versfelt nam in 2012 het initiatief voor de Stichting leerKRACHT: “Ik wilde iedereen in het onderwijs mobiliseren die gelooft dat we leraren op een podium moeten zetten – niet om ze te bewonderen, maar omdat we enorm hoge verwachtingen van ze hebben.”

Wat is het?

De kwaliteit van het Nederlandse onderwijs is goed, maar wordt niet beter. We zijn aan het watertrappelen. Dit blijkt al jarenlang uit international vergelijkingen. Om van Nederland een geweldig onderwijsland te maken, is een cultuurverandering op scholen nodig. In landen met nog beter onderwijs zien we dat alle aandacht uitgaat naar de kwaliteit van leraren – die beter worden door met en van elkaar te leren op school en samen het onderwijs verbeteren. Schoolleiders zijn daarbij cruciaal: hoe meer tijd zij besteden aan coaching en ondersteuning van hun leraren, hoe hoger het onderwijsniveau. Stichting leerKRACHT ontwikkelde samen met 15 pilot-scholen een programma om met scholen zo’n cultuur van ‘elke dag samen een bétje beter’ te creëren. Sinds 2012 zijn bijna 500 scholen aangesloten: 1 op de 8 middelbare scholen, 40% van alle MBO’s en honderden basisscholen verspreid over heel Nederland. Samen vertegenwoordigen deze scholen 10.000 leraren en 250.000 leerlingen en studenten. Naast deze scholen schreven het Ministerie van Onderwijs en de Onderwijsinspectie 10+ teams voor leerKRACHT in, om in hun eigen organisaties ook zo’n verbetercultuur te creëren.

Wat heeft NL2025 betekend?

Vanuit het netwerk van NL2025 steunen we stichting leerKRACHTin vele opzichten. We onderschrijven het belang van continu werken aan een verbetercultuur. Veel aanjagers van NL2025 raakten zo geïnspireerd door het verhaal van Jaap Versfelt en de resultaten van leerKRACHT dat zij hebben besloten om ook te gaan helpen. Stichting leerKRACHT gaat elk jaar met zo’n 1.000 leraren, schoolleiders en onderwijsbestuurders op bezoek bij bedrijven die werken met LEAN of Agile-Scrum. Ze raken tijdens deze bezoeken geïnspireerd door de ‘continuous improvement’ cultuur van deze bedrijven. En op hun beurt raken de bedrijven geïnspireerd door de scholen en werken met veel plezier mee aan de bezoeken. “Als je het onderwijs wilt verbeteren, dan moet je zorgen dat de leraren steeds beter worden”, Aldus Jaap Versfelt. “Een docent wil het beste voor zijn leerlingen. Als je hem vraagt of hij geweldig wil worden, zal hij zeggen: nou nee, goed is goed genoeg. Maar als je vraagt of hij het elke dag een beetje beter wil doen voor zijn leerlingen, dan zal hij ‘ja’ zeggen. En als je het elke dag een beetje beter doet, dan word je vanzelf geweldig.”

Hoe kunnen we dit laten groeien?

Stichting leerKRACHT is mede afhankelijk van de vrijwillige inzet van bedrijven en mensen om haar ambitie waar te maken en de inktvlek te verspreiden. Zij zijn o.a. op zoek naar bedrijven die LEAN werken en waar zij met onze deelnemers een bezoek aan kunnen brengen.

Meer Nieuws