Een snel veranderende wereld vertalen naar onderwijs van nu

Vrijdag 17 mrt, 2017
De Nederlandse School - een beweging van onderwijspioniers

Wie is begonnen?

In 2014 nam Hans van der Wind met Map Nihom het initiatief voor een opleiding tot meesterdocent voor pioniers in het onderwijs. Ze deden dit samen met een grote groep specialisten uit de wetenschap, het bedrijfsleven en de creatieve industrie om een visie te ontwikkelen die het lesgeven in een nieuw perspectief plaatst. Het resultaat: de Nederlandse School.

Wat is het?

De Nederlandse School is een beweging van onderwijspioniers die manieren ontwikkelt om de snel veranderende wereld en alles dat daar bij komt kijken te vertalen naar onderwijs van nu. Hoe? Door te onderzoeken, te ontwerpen en te ondernemen. Docenten moeten opgeleid worden om hun leerling, zichzelf en de wereld om hen heen beter te kunnen doorgronden. Dat is het uitgangspunt voor de Nederlandse School (dNS). “In het huidige onderwijs is de status van de leraar uitgehold, ten onrechte. Docenten draaien hun verplichte programma af en komen nauwelijks toe aan het overdragen van hedendaagse kennis, het integreren van vakgebieden en het stimuleren en inspireren van hun leerlingen. Terwijl de grote meerderheid van hen juist vanuit die roeping voor dit vak gekozen heeft,” vertelt Van der Wind. “Meesterdocenten moeten in staat zijn hun leerlingen voor te bereiden op een wereld die steeds complexer en minder voorspelbaar is.”

Wat heeft NL2025 betekend?

NL2025 helpt de Nederlandse School door het bieden van locaties en sprekers in omgevingen buiten school. In deze – voor docenten vaak nieuwe – omgevingen ontstaan er verbindingen en kruisbestuivingen met andere sectoren d.m.v. kennisuitwisseling tijdens de masterclasses. Zo bouwen we samen aan nog beter onderwijs.

Hoe kunnen we dit laten groeien?

Meer dan 100 docenten van 38 partnerscholen uit heel Nederland sloten zich tot nu toe aan bij de Nederlandse School. Jij kunt ook helpen door jouw kennis en expertise aan te bieden bij de Nederlandse School. Tijdens de masterclasses worden er heel vaak wisselende gastsprekers uitgenodigd uit o.a. het bedrijfsleven, de wetenschap en de creatieve sector. Lijkt jou dat ook leuk? Meld je dan aan via deze pagina.

Meer Nieuws