Betere afspiegeling arbeidsmarkt in topfuncties

Dinsdag 29 jan, 2019
Bijeenkomst Alliantie Culturele Diversiteit in de Top

NL2025 is onderdeel van de Alliantie Culturele Diversiteit in de Top. Deze Alliantie zet zich in voor de doorstroom van divers talent en wordt gevormd door Agora Network, Diversiteit in Bedrijf, Etnische Zaken Vrouw Nederland, NL2025, de SER, Talent naar de Top en The Other Network.

Bijeenkomst ‘Culturele diversiteit in de top’
Op woensdag 29 januari hield de Alliantie de bijeenkomst ‘Culturele diversiteit in de top’. Vooraanstaande leden van het bedrijfsleven, rolmodellen en experts gaan met elkaar in gesprek om meer talenten met een migrantenachtergrond in topposities te krijgen. Koningin Máxima, minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) zijn aanwezig. De opbrengst uit de bijeenkomst wordt ook gebruikt voor de voorbereiding van het SER-advies ‘Diversiteit in de top van het bedrijfsleven’ dat naar verwachting in de zomermaanden zal worden afgerond.

Betere afspiegeling arbeidsmarkt in topfuncties
Het aandeel hoog opgeleide kandidaten met een niet-westerse of migrantenachtergrond neemt toe, maar de doorstroom naar de topfuncties blijft achter. Beschikbare onderzoeken tonen zelden een hoger aandeel dan gemiddeld twee procent leidinggevenden met een andere culturele achtergrond. Dat is een gemiste kans, benadrukt de Alliantie Culturele Diversiteit in de Top. Topfuncties moeten een betere afspiegeling van de arbeidsmarkt worden. Op die manier wordt talent beter benut, vernieuwing en creativiteit gestimuleerd en sociale cohesie vergroot.

SER-voorzitter Mariëtte Hamer: “Meer diversiteit in de top geeft vertrouwen dat ook nieuwe talenten hun weg naar de top kunnen vinden. We streven naar een samenleving waar iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt. Dankzij de toezegging van deze koploperbedrijven zetten we een flinke stap vooruit.”

Mede-initiatiefnemer Kenan Yildirim voegt toe: “Voor de cohesie en ontwikkeling van ons land is het belangrijk dat in de top van het bedrijfsleven voldoende rolmodellen zijn, die de komende generaties een perspectief geven. Fijn om te zien dat er concrete stappen gezet worden op dit gebied: dat zal de cohesie in onze samenleving verder bevorderen.”

Kopgroep onderneemt actie
De bedrijven in de kopgroep erkennen de meerwaarde van meer culturele diversiteit en beseffen dat er doelgericht beleid nodig is om dit bereiken. Ze werken als koploper mee door onder meer ambassadeurs in te zetten, netwerkbijeenkomsten te organiseren en vacatures en kandidaten voor leidinggevende posities aan te dragen. Een aantal bedrijven formuleert doelstellingen over het aandeel topmanagers met een andere culturele achtergrond. Ook zetten bedrijven talentontwikkelingsprogramma’s op om te zorgen dat talent beter kan doorstromen.

Lees meer over deze bijeenkomst: Top bedrijfsleven moet kleurrijker... Hoe doe je dat?

Lees meer over de Alliantie en de koploperbedrijven op de website: www.culturelediversiteitindetop.nl

Klik hier voor meer informatie over culturele diversiteit op de werkvloer.

Bron: https://diversiteitinbedrijf.nl/alliantie-culturele-diversiteit-in-de-top/

Meer Nieuws