Stichting Steenbreek

S

tichting Steenbreek is een kennis- en netwerkorganisatie die ondersteuning biedt bij het duurzaam vergroenen van onze leefomgeving. Daarbij is het belangrijk om onnodige verharding tegen te gaan in zowel de private als de publieke ruimte.

Bij Steenbreek zijn zo'n 160 gemeenten, 9 provincies, 7 waterschappen en 3 woningbouwcorporaties aangesloten. Samen met deze organisaties en andere partners werken we aan een groene, klimaatbestendige en gezonde leefomgeving.

Meer informatie

Foto: Arnold Kreveld

Meer Initiatieven