NL Vitaal

W

ie organiseert het?
NL Vitaal is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, JOGG en NL2025.

Waarom belangrijk?
Overgewicht en obesitas vormen een grote bedreiging voor de gezonde groei en ontwikkeling van kinderen in Nederland. Deze volksgezondheidsproblemen zijn niet terug te voeren op slechts één enkele oorzaak, maar zijn vaak een gevolg van ongezonde eet-, beweeg- en slaapgewoonten. Dit vormt een grote bedreiging voor de gezonde groei en ontwikkeling van kinderen in Nederland. Het is daarom van groot belang om gezonde eet-, beweeg- en slaapgewoonten te stimuleren bij de jeugd. Experts Jaap Seidell, Erik Scherder, Coosje Dijkstra, Liesbeth van Rossum en Erika van den Akker benadrukken in hun whitepaper ‘Gezonde groei en ontwikkeling voor ieder kind in Nederland’ het belang van een integrale aanpak waarbij een omgeving wordt gecreëerd waarin ieder kind gezond kan opgroeien.

Liesbeth van Rossum, aanjager NL2025, hoogleraar Erasmus MC Rotterdam: "Als we niks doen, zullen in 2040 twee op de drie mensen overgewicht hebben. Overgewicht leidt weer tot diabetes, hart- en vaatziekten, kanker, depressie – allerlei ellendige aandoeningen die we dan moeten behandelen. We moeten niet alleen maar dweilen – de kraan moet dicht: we moeten veel meer aan preventie doen, onze leefomgeving gezonder maken, en meer kennis verspreiden, niet alleen onder artsen maar ook op scholen. Als we de handen ineenslaan, kunnen we echt doelen realiseren in 2040. De kracht van NL2025 is dat we integraal naar dit probleem kijken en proberen onze leefomgeving gezonder te maken.”

Wat is het?
Vanuit NL2025 willen we de samenleving nog vitaler maken. We helpen bij het creëren van een gezonde leefomgeving waarin kinderen gezond kunnen opgroeien. NL Vitaal ontsnippert en verbindt het landschap van initiatieven op dit gebied en biedt deze initiatieven een platform om te schalen. Samen met het ministerie van VWS en JOGG organiseren we landelijke en regionale bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten hebben als doel om gemeenten, scholen, zorginstellingen, sportverenigingen en bedrijven te verbinden om samen te werken aan een gezonde leefomgeving voor alle kinderen in Nederland.

Tevens bieden we JOGG en andere initiatieven een podium en netwerk om hun impact te vergroten. Vanuit een integrale aanpak ontstaan nieuwe verbindingen en worden op de bijeenkomsten concrete afspraken gemaakt om samen te werken.

Regionale bijeenkomsten NL Vitaal
Een integrale aanpak op lokaal niveau – daarmee kunnen we het verschil maken. Met NL Vitaal willen we dat veranderingen dicht bij de bewoners in de wijk tot stand komen. In navolging op de landelijke bijeenkomst van NL Vitaal vinden regionale bijeenkomsten plaats in diverse gemeenten. Deze bijeenkomsten zijn een groot succes, en de inbreng vanuit NL2025 is hierbij van grote waarde gebleken. Ook voor andere initiatieven zoals de Gezonde School en de Johan Cruyff Foundation biedt NL Vitaal een effectief platform om de impact van de onderliggende initiatieven te vergroten.

Ga naar deze webpagina voor een terugblik op een aantal lokale bijeenkomsten van NL Vitaal.

Hoe kunnen we dit laten groeien?
We blijven samenwerken aan een integrale aanpak om ervoor te zorgen dat alle kinderen kunnen opgroeien in een gezonde leefomgeving. Door het inzetten van lokale initiatieven wordt de impact vergroot. We hebben de ambitie om samen een beweging te bouwen die niet meer te stoppen is. Hierbij worden de best practices – voortgekomen uit de regionale bijeenkomsten – gepresenteerd om elkaar verder te inspireren. Inmiddels doen bijna 150 gemeenten mee.

Wil je met jouw gemeente ook aansluiten bij NL Vitaal of wil je een bijdrage leveren aan een van de bijeenkomsten, dan horen we dat graag.

Meer Initiatieven