leerKRACHT

De stichting leerKRACHT wil het onderwijs op scholen naar eigen inzicht van de leerkrachten verbeteren door middel van een speciaal, tweejarig programma met als motto ‘elke dag samen een beetje beter’..

De kwaliteit van het Nederlandse onderwijs is goed. Dit blijkt al jarenlang uit internationale vergelijkingen. Om van Nederland echter een geweldig onderwijsland te maken, is een cultuurverandering op scholen nodig. In landen met geweldige scholen besteden leerkrachten zeventig procent van hun tijd aan lesgeven en de rest aan uitwisseling met collega’s om van en met elkaar te leren en het onderwijs te verbeteren.

Stiching leerKRACHT wil de aandacht verleggen naar de essentie van toponderwijs: de kwaliteit van de leraar. Optimaal leren door de leerlingen vergt leraren die samenwerken in een verbetercultuur, leerkrachten en schoolleiding die leren van elkaar en samen verbeteren. Ook de schoolleiders maken het verschil: hoe meer tijd zij besteden aan coaching en ondersteuning van hun leraren, hoe hoger het onderwijsniveau.

Jaap Versfelt, initiatiefnemer Stichting leerKRACHT: “Het onderwijs wordt beter als leraren beter worden. Niet door ze te achtervolgen met doelen, niet door ze op cursus te sturen, maar door als professionals op de school van elkaar te leren en samen het onderwijs te verbeteren. Onze aanpak werkt: onderzoek van de Universiteit Utrecht en onderzoeksbureau Oberon op 118 leerKRACHT-scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo laat zien dat op deze scholen binnen één jaar een lerende cultuur ontstaat." [1]

"Onze uitdaging is om met ons programma 600.000 leerlingen te bereiken in 2022. Om dat doel te bereiken, hebben we vooral ouders nodig die op de school van hun kinderen het gesprek aangaan voor beter onderwijs en goede leraren.”

Na de start van leerKRACHT in 2012 met 15 scholen nemen momenteel ruim 750 scholen deel aan intensieve een- of tweejarige verandertrajecten waarin bordsessies – naast gezamenlijk lesontwerp, luisteren naar de stem van de leerling en het geven van feedback aan elkaar – een cruciale rol spelen.

Lees hier meer over de positieve effecten van de methode van de Stichting leerKRACHT op de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs.

Voorbeelden uit de praktijk

Hoe ziet échte leerlingbetrokkenheid eruit en hoe creëer je die? Docente Samira Saïd van het Diamant College in Den Haag vertelt hoe zij het voor elkaar kreeg.

Kan onderwijsverbetering ook vanuit de leerlingen komen? Op het Stedelijk Gymnasium Arnhem weten ze: ja dat kan!

De Mariaschool in Rotterdam werkt volgens de leerKRACHT-aanpak. In alle groepen wordt gewerkt met het bord in de klas. Hoe ervaart de leerkracht van groep 3 het werken met deze bordsessies?

Als leerkrachten meer plezier hebben, hebben de kinderen ook meer plezier. En als leerkrachten werken aan kwaliteit, krijgen de kinderen beter onderwijs.

[1] www.oberon.eu/uitgelicht/artikel/2019/05/effectonderzoek-naar-leerkracht-programma.html

Meer Initiatieven