nlgroeit

W

ie organiseert het?
Nlgroeit is een publiek-private samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken, NLevator, de Kamer van Koophandel en NL2025.

Waarom belangrijk?
Nederland is kampioen starten, maar het toenemend aantal bedrijven in Nederland staat in contrast met de steeds kleiner wordende groep aan bedrijven die daadwerkelijk groeien. Er ontstaat een kloof tussen de kopgroep aan snelle groeiers en stabiele/krimpende MKB-bedrijven (bron: nlgroeit whitepaper: ‘De haperende groeimotor van het Nederlandse kleinbedrijf’).

Onze droom is dat Nederland een land wordt van groeiondernemers. Een land dat uitdaagt tot creatief, innovatief, professioneel, ambitieus en grenzeloos ondernemerschap dat leidt tot duurzame waarde voor de ondernemer én de samenleving. Dat Nederland parels van bedrijven voortbrengt die internationaal als wereldspelers worden aangemerkt.

Wat is het?
Het doel van nlgroeit is om het groeivermogen in het MKB in Nederland te vergroten. Met nlgroeit creëren we een platform dat ondernemers in Nederland inspireert om ambitieuzer te denken over groei – groei begint met ambitie. Het nlgroeit platform activeert ondernemers met een omzet van meer dan EUR 1 miljoen om aan zichzelf te werken, geeft inzichten in wat de markt hun te bieden heeft en biedt hulp met ervaren mentoren vanuit het bedrijfsleven.

Mentoren om te helpen bij groei
Nlgroeit koppelt ondernemers aan mentoren die op persoonlijke titel helpen door kennis en ervaringen uit te wisselen, bijvoorbeeld over vraagstukken op het gebied van leiderschap, internationalisering, marketing&sales en groeifinanciering. Deze groep mentoren bestaat uit topondernemers en CEO’s. Het delen van kennis en ervaringen doen de mentoren op basis van het pay-it-forward-principe. We hopen dat de mentees met deze hulp hun groeiambitie kunnen realiseren en dat zij later als mentor ook hun ervaringen weer kunnen delen met andere ondernemers en bedrijven.

Voor een overzicht van de mentoren van nlgroeit: klik hier.

Regionale activiteiten om groei te versterken
Met nlgroeit organiseren we landelijke en regionale bijeenkomsten van, voor en door ondernemers. Tijdens deze bijeenkomsten worden er inspirerende voorbeelden van groeiondernemers gedeeld, maken we ondernemers bewust van groeikansen en bieden we ondernemers informatie en tools die betrekking hebben op groei en vaardigheden. Nlgroeit wil de krachten van bestaande initiatieven versterken.

Met de regionale bijeenkomsten zoeken we de samenwerking op met bestaande regionale initiatieven om een regionaal ecosysteem verder te helpen versterken. Het programma van nlgroeit brengt ondernemers met elkaar in contact om best practices te delen en elkaar te kunnen helpen in hun groeiproces. Daarnaast koppelen we de ondernemers aan mentoren die kunnen helpen bij het zetten van de volgende groeistap. Met regionale bijeenkomsten – die al hebben plaatsgevonden in Zeeland, Heerenveen en Breda – bereiken we meer ondernemers in het hele land.

Hoe kunnen we dit laten groeien?
Vooral bedrijven met een grote groeiambitie en/of internationale focus zouden we graag verder willen helpen. We zijn op zoek naar bedrijven die werkgelegenheid creëren en duurzame economische groei helpen realiseren. Ben jij zo’n groeiondernemer en heb je graag hulp van een mentor? Meld je dan aan!

Ben jij klaar voor je volgende groeistap?

Meer Initiatieven