Stichting IMC Weekendschool

Stichting IMC Weekendschool, biedt sinds 1998 verrijkend en aanvullend onderwijs aan jongeren vanaf de ontvankelijke leeftijd van tien jaar uit de armste wijken van Nederland, op of in samenwerking met scholen met een zware tot zeer zware schoolweging. Oprichter Heleen Terwijn is tevens grondlegger van deze onderwijsfilosofie in Neder-land, die inmiddels nationaal en internationaal navolging heeft gekregen. In duurzame programma’s, gericht op algemene vorming en persoonsontwikkeling, krijgen jongeren jaren-lang elke week les van professionals (vrijwilligers) die met passie hun vak uitoefenen. Door lessen van bevlogen vakexperts ontwikkelen de jongeren motivatie voor het leven.

Nu leren wat later is
Het onderwijs van Stichting IMC Weekendschool voedt de natuurlijke motivatie van jonge-ren om de wereld te ontdekken. In ons onderwijs leren de jongeren niet ‘voor later’ maar leren ze nu wat ‘later’ is. In meerjarige programma’s ontmoeten jongeren wekelijks bevlogen vakexperts uit uiteenlopende sectoren die hen hun vak laten ervaren. In het brede curriculum kunnen jongeren volop experimenteren in de echte wereld en worden zij gestimuleerd deze met een nieuwsgierige en betrokken houding tegemoet te treden. Ze maken kennis met tien tot vijftien vakken waaronder Recht, Geneeskunde, Journalistiek, Beeldende Kunst, Techniek, Taal en Poëzie, Ondernemen, Filosofie, en Politiek. Excursies maken een belangrijk deel uit van het curriculum. Vaardigheidstrainingen (21e-eeuwse vaardigheden) zijn in elk vak verweven. Mening verwoorden en naar elkaar luisteren worden elke week geoefend, net als gesprekken voeren met volwassenen. Zo bereiden de jongeren zich spelenderwijs voor op de belangrijkste stap na hun schoolbestaan: een gemotiveerde stap in de samenleving.

Vier programma’s, één missie
Stichting IMC Weekendschool werkt vanuit haar bijzondere onderwijsmethodiek aan de missie: jongeren vanaf de ontvankelijke leeftijd van tien jaar uitrusten met kennis, vaardigheden, zelfvertrouwen en motivatie die nodig zijn om gemotiveerd hun plek in de samenleving in te nemen.

Wekelijks nemen ruim 3.300 kinderen deel aan onze programma's.

Stichting IMC Weekendschool kent vier programma's:
- IMC Weekendschool (wekelijks, op zondag, 3 jaar, 10 vestigingen);
- IMC Alumni, het vervolgprogramma voor gediplomeerden (sinds 1998 7.600 gediplomeerden);
- IMC Basis, het programma dat de weekendschool methode in het reguliere basisonderwijs integreert (41 vestigingen);
- IMC on Tour, het programma voor nieuwkomerskinderen (12 locaties).

Alle programma’s werken vanuit dezelfde missie en visie: jongeren vanaf de ontvankelijke leeftijd van tien jaar uitrusten met kennis, vaardigheden, zelfvertrouwen en motivatie die nodig zijn om gemotiveerd hun plek in de samenleving in te nemen.

Wat betekent de IMC Weekendschool?

Meer Initiatieven