Schooldakrevolutie

D

e Schooldakrevolutie is een initiatief van Urgenda, Sungevity en NL2025. Marjan Minnesma van duurzaamheidsversneller Urgenda, Roebyem Anders van Sungevity en Feike Sijbesma en Wiebe Draijer vanuit NL2025 willen – samen met heel veel andere inwoners van Nederland – een revolutie ontketenen op de Nederlandse schooldaken en elke vierkante centimeter laten schitteren met zonnepanelen. Zij zullen niet rusten tot groene stroom van je eigen dak de nieuwe sociale norm is voor scholen.

De Schooldakrevolutie heeft als missie dat duurzame energie de normaalste zaak van de wereld wordt. Zonnestroom is het startpunt voor verduurzaming van het schoolgebouw èn de bewustwording van leerlingen dat ze ook zelf energie kunnen besparen. De techniek van het omzetten van licht naar elektriciteit is een mooi aanknopingspunt om kinderen te onderwijzen over duurzaamheid.

Nederland telt ongeveer 9000 lagere en middelbare scholen met honderdduizenden leerlingen. Ongeveer 1200 scholen hebben al zonnepanelen en naar schatting zo'n 1000 daken zijn ongeschikt. De Stichting Schooldakrevolutie streeft ernaar dat in 6 jaar tijd alle 6800 geschikte schooldaken van zonnepanelen zijn voorzien.

De besparingen worden ingezet voor lesprogramma’s over duurzaamheid en verdere verduurzaming van de school. De Stichting – zonder commerciële belangen – streeft ernaar om de overstap naar zonnestroom zo eenvoudig mogelijk te maken door bijvoorbeeld een kosteloos ontwerp van een zonnesysteem aan te bieden.

De Schooldakrevolutie heeft een schooldakkaart ontwikkeld waarop de zonnepotentie van ieder schooldak in kaart wordt gebracht. Van bijna alle basis- en middelbare scholen in Nederland is een dakscan beschikbaar. Ook scholen die al zonnepanelen hebben worden weergegeven inclusief een dakfoto. .

Verspreid over het land heeft de Schooldakrevolutie regio-ambassadeurs aangesteld die gemeentes enthousiasmeren en motiveren om de weg vrij te maken voor de verduurzaming van schoolgebouwen. Ook zijn er schooldakcoaches die schoolbesturen begeleiden naar de aanschaf van een zonnedak. Scholen die hulp nodig hebben kunnen contact opnemen met één van deze coaches.

Wat hebben we gerealiseerd?
De aanjagers van NL2025 zetten zich actief in door hun netwerk in gemeenten en scholen op te roepen en te enthousiasmeren om mee te doen aan de revolutie. De gemeenten Amsterdam, Castricum, Eindhoven, Haarlemmermeer, Maassluis, Midden-Delfland, Rotterdam, Uitgeest en Utrecht hebben een intentieverklaring getekend om alle scholen te voorzien van zonnestroom.

Hoe kunnen we dit laten groeien?
De Schooldakrevolutie is altijd op zoek naar meer scholen en gemeenten die mee willen doen aan de Schooldakrevolutie.

Meer Initiatieven