Stichting FutureNL

Stichting FutureNL gelooft dat alle Nederlandse kinderen nu digitale vaardigheden moeten ontwikkelen door vanzelfsprekende interactie met technologie om later maximaal in een digitale wereld te kunnen functioneren. Stichting FutureNL draagt op een onafhankelijke manier bij aan technologie in het Nederlandse onderwijs.

Stichting FutureNL ziet een kloof tussen de digitale ontwikkeling van Nederlandse kinderen en de (toekomstige) vraag vanuit de maatschappij naar passende digitale vaardigheden. Als kenniseconomie is het van cruciaal belang dat Nederlandse kinderen digital skills ontwikkelen om de (toekomstige) wereld te kunnen begrijpen en maken.

Doel van FutureNL is om kinderen digitale vaardigheden leren waardoor hun toekomstperspectief wordt vergroot, met een focus op basisscholen, middelbare scholen en PABO’s. Digitale vaardigheden zijn op dit moment nog niet in het curriculum opgenomen, maar dat gaat in het nieuwe curriculum – dat nu ontwikkeld wordt – wel gebeuren.

FutureNL biedt gratis lesmateriaal aan voor alle groepen van de basisschool en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Daarnaast geeft FutureNL trainingen aan leerkrachten, docenten en op PABO’s. Programmeerlessen worden gegeven samen met vrijwillige gastdocenten uit het bedrijfsleven.

De doelstelling van FutureNL voor 2019 is om actief te zijn op:

  • 4500 basisscholen
  • 350 voortgezet onderwijs scholen
  • 25 PABO’s

U kunt helpen! Draag een steentje bij aan het integreren van digitale vaardigheden in de klas, zodat ieder kind in Nederland de kans krijgt om door vanzelfsprekende interactie met technologie de wereld te begrijpen en te maken. U kunt bijvoorbeeld één of meerdere klassen adopteren of u en uw werknemers kunnen zich opgeven als gastdocent voor het geven van een CodeUur in de klas.

Inspiratie expeditie micro:bit | FutureNL

Meer Initiatieven