Jongeren Op Gezond Gewicht

W

at is het?
Ieder kind heeft recht op een gezonde jeugd. Eén op de zeven kinderen in Nederland is te zwaar. Kinderen met overgewicht zitten vaak niet lekker in hun vel, zijn minder fit dan hun leeftijdsgenoten en worden vaker gepest.

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) streeft naar een samenleving waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een gezonde omgeving met structureel aandacht voor een gezonde leefstijl in het algemeen, en voor een gezond gewicht in het bijzonder – een omgeving waarin de gezonde keuze weer de normaalste zaak van de wereld is.

Achter de JOGG-aanpak schuilt een gedegen, strategisch programma: op basis van vijf pijlers – politiek-bestuurlijk draagvlak, publiek-private samenwerking, sociale marketing, monitoring en evaluatie, en verbinding preventie en zorg – creëren we voor deelnemende gemeenten de voorwaarden voor succes van hun lokale initiatieven.

Wat hebben we gerealiseerd?
JOGG helpt gemeenten bij het implementeren van een integrale duurzame aanpak. Een derde van de Nederlandse gemeenten hanteert deze aanpak al: zij benoemen een JOGG-regisseur die als spin in het web fungeert. Doel is om met alle betrokken partijen – zoals scholen, gezondheidszorg, en ondernemers – duurzaam samen te werken. Met de programma’s zoals De Gezonde Sportkantine, De Gezonde Werkvloer en het Akkoord ‘Gezonde Voeding op Scholen’ en The Daily Mile richt JOGG zich op een duurzame verandering van plekken waar kinderen veel verblijven.

In 2018 zijn er inmiddels 145 JOGG-gemeenten, en zijn er meer dan 1.060.000 kinderen bereikt.

Samen met gemeenten, landelijke partners en professionals in het hele land streeft JOGG naar een samenleving waarin de omgeving verleidt tot gezond gedrag. Een omgeving waarin de gezonde keuze weer de normaalste zaak van de wereld is.

Meer Initiatieven