fiKks - Samen maken we heel Nederland schuldenvrij

Wat is fiKks?

fiKks is een app die mensen helpt bij het op orde krijgen van hun financiën door hen te koppelen aan een buddy. Met de app kiest een deelnemer zelf (anoniem) een buddy om hen of haar te begeleiden. Vervolgens ondersteunt de buddy mensen met financiële problemen bij het krijgen van inzicht in de financiën, het doen van betalingen en het wegwerken van achterstanden.

Hoe is fiKks ontstaan?
Ron Steenkuijl, initiatiefnemer fiKks: "Na het schrijven van de whitepaper ‘De Wil – Burgerkracht aangejaagd door bedrijven’ in 2017 heb ik B&W van een aantal grote steden gevraagd naar de grootste sociaal-maatschappelijke uitdaging in hun stad waar we als collectief Nederlands bedrijfsleven bij kunnen helpen. Armoede bleek op nummer één te staan, en het hebben van schuld is daarvan een belangrijke oorzaak. Dat was het startsein om een landelijke infrastructuur aan te leggen om mensen te helpen hun betalingsproblemen op te lossen."

"In 2018 hebben we daarom de fiKks app gelanceerd die toegang geeft tot een digitaal huishoudboekje, in combinatie met een buddy. Jeroen Dijsselbloem, voormalig minister van Financiën, was onze eerste buddy. Mochten problemen te complex worden, dan kunnen we ook doorverwijzen naar andere instellingen, lokale initiatieven, of de kredietbank van een gemeente.”

Waarom dit initiatief?
“Ik vind oprecht, dat het collectieve Nederlandse bedrijfsleven een belangrijke rol heeft om de verbinding in de samenleving in stand te houden. Dat is een zwaard dat aan drie kanten snijdt: voor de overheid, voor de burger en voor het bedrijfsleven.”

Hoe belangrijk is het NL2025-netwerk voor je?
“Heel belangrijk! Een korte pitch tijdens de laatste landelijke NL2025-bijeenkomst heeft ertoe geleid dat ik heel veel directe, concrete ondersteuning heb gekregen om fiKks meer impact te kunnen geven. Het NL2025-netwerk is zo vervlochten in de samenleving dat ze heel snel kunnen acteren en kunnen accelereren.”

Wat zijn de belangrijkste hulpvragen?
“We zijn op zoek naar kwartiermakers in steden die ons willen helpen met het organiseren van bijeenkomsten, we willen de fiKks app bij meer bedrijven en organisaties onder de aandacht brengen, en we zijn nog op zoek naar meer buddies – de doelstelling is 10.0000 deelnemers voor het einde van 2020.”

Wil je buddy worden en mensen helpen om weer grip te krijgen op hun financiën? Meld je dan hier aan.

fiKks in EenVandaag from fiKks on Vimeo.

Meer Initiatieven