NL Leert - Nationale Schoolleiders Top

W

ie organiseren het?
De Nationale Schoolleiders Top voor primair en voortgezet onderwijs (PO en VO) wordt georganiseerd in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, AVS, de PO-Raad, het Schoolleidersregister PO, CNV Schoolleiders, de VO-Raad, VO-Academie, het Schoolleidersregister VO, en het Netwerk van Schoolleiders.

Wat is het?
Een initiatief van, voor en door schoolleiders. De Nationale Schoolleiders Top inspireert, activeert en faciliteert schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs om elke dag opnieuw het beste uit henzelf te halen en het beste onderwijs in de klas te brengen. De schoolleider heeft hierin een cruciale rol. Als een schoolleider goed functioneert, dan heeft dat onmiskenbaar veel positieve gevolgen voor de kwaliteitsontwikkeling van het team, zichzelf en daarmee ook voor de kwaliteit van het onderwijs voor de leerlingen.

Door middel van de Nationale Schoolleiders Top - die in 2018 voor het VO voor de vierde, en voor het PO voor de derde keer werd gehouden - creëren we in samenwerking met andere partijen een verbindend platform waar ervaringen en kennis over leiderschap en leiding geven aan verandering kunnen worden uitgewisseld – ontmoetingen, gesprekken en verhalen en inzichten die schoolleiders kunnen motiveren en hen verder kunnen helpen in hun dagelijks werk.

Wat hebben we gerealiseerd?
Op donderdag 8 november (VO) en zaterdag 24 november (PO) 2018 kwamen in totaal ruim 600 schoolleiders bij elkaar om te leren van andere schoolleiders, experts en leidinggevenden van buiten het onderwijs (o.a. cultuur, bedrijfsleven en sport). Een zestigtal inspiratoren van NL2025 namen tijdens interactieve tafelsessies deel om hun expertise, ervaringen en netwerk te delen.

Zie hieronder de video-impressies van beide bijeenkomsten.


Video-impressie van de Nationale Schoolleiders Top primair onderwijs (PO) 2018


Video-impressie van de Nationale Schoolleiders Top voortgezet onderwijs (VO) 2018

Meer Initiatieven